TitleJapaneseYear 1st Awarded
Ninpo taijutsu menkyo忍法体術1984
Bujinkan Gold Medal武神館1983
Bujinkan Silver Medal武神館1987
Judan Happo Biken menkyo
(Chigyo – Suigyo – Kagyo – Fugyo – Kugyo)
十段八法秘剣1993
Budo Taijutsu menkyo武道体術1996
Bufu Ikkan Shin Gi Tai Ichi menkyo武風一貫 心技体2011
Bujinkan Dojo Shitenno menkyo武神館 武道 四天王2012
Yushu Shihan menkyo優秀師範2014
Dai Shihan menkyo大師範2015